Daj się poznać i przedstaw się z najlepszej strony - razem z apczestochowa.pl

Dowiedz się więcej o blogu

Dyrektywa MCP

Iga Wasilewska 2019-03-19 0 komentarzy
Dyrektywa MCP

Najpierw należy odpowiedzieć na pytanie, po co Komisja Europejska wydała dyrektywę MCP. Polityka Unii Europejskiej bardzo mocno skorelowana jest z tematami związanymi z ochroną środowiska. Uzasadniane jest to z postępującymi zmianami klimaty, czyli tak zwanym globalnym ociepleniem. UE argumentuje, że jeśli przemysł nie będzie regulowany, to degradacja może zacząć przebiera w dramatycznie szybkim tempie, co spowoduje negatywne skutki dla kluczowych sektorów gospodarki. Z tego powodu Komisja Europejska, przyjęła sobie za główny cel prowadzenia polityki, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Sama emisja wiąże się głównie z procesem spalania paliw kopalnych. Należą do nich, popularne w Polsce węgiel kamienny oraz brunatny. Są one wysoko energetycznymi surowcami, jednak ilość spalin jakie powstają, w wyniku ich spalania są ogromne. Innymi paliwami, które emitują dużo gazów są, również stosowana na skale przemysłową ropa naftowa. Dyrektywa MCP powstała po to aby uregulować normy, nie dopuszczając do nadmiernej emisji w poszczególnych krajach.

Czym jest MCP?

W preambule do dokumentu można przeczytać, że dyrektywa ma na celu określenie ścisłych norm, dla obiektów emitujących gazy. Do tego ma unormować, metody monitorowania wydzielania gazów, tak aby móc regulować jego poziom. Najważniejsze załączniki do dokumentu, określają normy emisji, metody monitorowania oraz definiują formalne wymagania, które należy spełnić, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało zgodnie ze wszystkimi atestami. Dyrektywa nie obejmuje na przykład gospodarstw rolnych, w których przetwarzane są substancje organiczne, takie jak obornik. Więcej szczegółów znajduje się na stronie firmowej instalfilter.pl.

Zostaw komentarz